Actualiteit

Kan u een huis kopen via email of sms?

Volgens de meerderheid van rechtspraak en rechtsleer kan een verkoop van een onroerend goed inderdaad via een e-mail of sms tot stand komen omdat een koop-verkoop klassiek tot stand komt op basis van een loutere wilsovereenstemming over de zaak en de prijs.

 

Evenwel zijn er een aantal vermeldingen en/of informatiedocumenten die wettelijk verplicht aanwezig moeten zijn bij het sluiten van de verkoop. Denk onder meer aan een bodemattest (zie vorige blog). Het ontbreken van deze wettelijk verplichte vermeldingen en/of documenten, leidt tot relatieve nietigheid.

 

De koopovereenkomst bestaat dus wel, maar de geldigheid kan worden betwist.

 

Het antwoord is dus niet eenduidig “ja”.

 

Verder is een ondertekend geschrift vereist voor overeenkomsten die meer dan 3.500 euro waard zijn, maar om aan de vereisten van een ondertekend geschrift te voldoen, moet een e-mail of sms door middel van een elektronische handtekening ondertekend zijn. Een e-mail of een sms zal dus maar zelden een ondertekend geschrift zijn zodat ze, volgens de meerderheid van rechtspraak en rechtsleer, hoogstens een begin van schriftelijk bewijs vormen die weliswaar is met een ander bewijsmiddelen kunnen worden aangevuld.

 

Tot slot is de eigendomsoverdracht ook pas tegenwerpelijk aan derden te goeder trouw na overschrijving van de notariële verkoopakte op het kantoor Rechtszekerheid.

 

Vragen?

Aarzel niet om een afspraak te maken op 050/33.66.03 of via contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties