Actualiteit

Geen aankoop van een onroerend goed zonder het voorhanden zijn van een bodemattest en/of stedenbouwkundige inlichtingen

Kan men een onroerend goed aankopen onder opschortende voorwaarde van het voorhanden zijn van een bodemattest en/of stedenbouwkundige informatie?

 

Neen, het is alleszins sterk af te raden omdat de koper de nietigheid van de overeenkomst kan inroepen.

 

Zo vereist artikel 101 van het Bodemdecreet immers dat de onderhandse akte (het compromis) de inhoud van het bodemattest moet bevatten. De bedoeling is de koper te beschermen tegen het onbewust aankopen van een vervuilde grond. Artikel 5.2.5 VCRO schrijft voor dat de stedenbouwkundige informatie voorhanden moet zijn.

 

Zowel het bodemattest als de stedenbouwkundige informatie moeten dus aanwezig zijn bij het sluiten van de koopovereenkomst. Dat geldt niet alleen bij een compromis, maar ook bij een aankoopbelofte zoals de rechtbank te Kortrijk in haar recent vonnis van 01/03/2022 opnieuw bevestigde.

 

Bedoeling van de wetgever is dat de koper voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk moet zijn geïnformeerd over de stedenbouwkundige status van de eigendom en mogelijke bodemverontreiniging. Om reden van de nietigheid die de koper kan inroepen, koppelt men dus ook beter geen opschortende voorwaarde aan het voorhanden zijn van een bodemattest en/of stedenbouwkundige inlichtingen.

 

Heeft u vragen?

Aarzel dan niet om een afspraak te maken op 050/33.66.03 of via contact@brondelpetitat.be.

 

Het laten nalezen van een contract alvorens te ondertekenen, kan u nadien heel wat kopzorgen en geld besparen. Al te vaak stellen wij vast dat een geschil of procedure had kunnen worden vermeden indien de cliënt eerst juridisch advies had ingewonnen. Een goed voorafgaand juridisch advies is goud waard.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties