Visie en
werkwijze

“persoonlijk, op maat, nauwgezet, doorgedreven en begrijpelijk”

Er wordt naar u geluisterd omdat elk dossier een aanpak op maat van uw specifiek dossier, uw eigen wensen en verwachtingen vergt. Het kantoor kiest dan ook bewust voor een persoonlijke aanpak in een vertrouwelijk kader met oog voor een correct en begrijpelijk advies en bijstand.

Noch de cliënt, en al evenmin de advocaat, zijn met zinloze juridische procedures gebaat zodat u dan ook reeds bij het begin van uw dossier een eerlijk advies over de slaagkansen krijgt. De decennia lange ervaring van ons kantooor is dan ook cruciaal. Een minnelijke regeling wordt met de cliënt overlegd, maar zo nodig wordt weloverwogen tot een gerechtelijke procedure overgegaan.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties