Onze vakkennis

Ondernemingsrecht
Burgerlijk recht
Bouwrecht
Contracten

Contracten

 • woninghuur en handelshuur
 • koop en verkoop
 • lening, schulderkentenis, borg
 • bewaargeving, lastgeving
 • opstellen van contracten

Goede afspraken maken goede vrienden. Zet ze daarom duidelijk op papier. Hoe dat op een correcte manier gebeurt? En wat kan u doen als uw medecontractant zijn contract niet naleeft?

We stellen uw overeenkomsten op, met aandacht voor de geldende juridische voorschriften. Loopt er toch iets mis? Dan helpen wij bij elk mogelijk contractueel geschil.

Vennootschapsrecht

 • oprichting en ontbinding vennootschappen
 • overdracht van aandelen
 • conflicten tussen vennoten
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemingsrecht

 • incasso en invordering onbetaalde facturen
 • opstellen van factuurvoorwaarden
 • handelscontracten en commerciële geschillen
 • marktpraktijken en consumentenrecht
 • beslag

Bouw- en vastgoedrecht

 • vruchtgebruik
 • erfdienstbaarheden, uitwegen
 • appartementsrecht
 • aanneming en bouwgeschillen, Wet Breyne
 • burenhinder

Bouwen is soms ook rouwen: constructiefouten, slechte uitvoering door de aannemer (waterinfiltratie, vochtproblemen, geluidsproblemen, rioleringsproblemen,…), onvoldoende toezicht of leiding door uw architect, onjuiste afrekeningen van uw bouwpartners, …

Het bouwrecht is vaak met allerlei andere rechtstakken verweven. Ook een kennis van de actuele wetten, normen en technische regels is noodzakelijk.

Brondel & Petitat biedt u een doorgedreven deskundigheid en ervaring aan bij bouwgeschillen en bij het voorkomen ervan.

Als allround advocatenkantoor hebben we voor elke juridische kwestie een specialist in huis. Ontdek hoe we ook u kunnen helpen.

Julie Brondel, Victor Petitat & Stefanie Baele
Advocaten en partners