Actualiteit

Welke attesten moet ik opvragen bij de overdracht van mijn handelszaak?

Tegenwoordig moet men vijf attesten/certificaten opvragen bij een overdracht van een handelszaak:

 

  1. Een fiscaal attest overeenkomstig artikel 442bis3 Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992, waaruit blijkt dat de handelszaak vrij van fiscale schuld kan worden overgedragen;
  2. Een attest overeenkomstig artikel 93undecies B van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, waaruit blijkt dat de handelszaak vrij van enige BTW-schuld kan worden overgedragen;
  3. Een certificaat overeenkomstig artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, waaruit blijkt dat de handelszaak vrij van enige RSZ-schuld kan worden overgedragen;
  4. Een certificaat overeenkomst artikel 16ter3 van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 inzake het sociaal statuut van de zelfstandige (sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen), waaruit blijkt dat de handelszaak vrij van enige schuld m.b.t. sociale bijdragen voor zelfstandigen kan worden overgedragen;
  5. Een attest overeenkomstig artikel 3.12.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (belasting Vlaams Gewest), waaruit blijkt dat er geen Vlaamse belastingschulden zijn.

 

Deze attesten zijn nodig om te voorkomen dat de koper een deel van de schulden van de verkoper van een handelszaak moet betalen.

 

Opgelet, de attesten/certificaten zijn maar voor een beperkte duur geldig. Daarnaast dienen nog een aantal administratieve formaliteiten te worden nageleefd om de koper te beschermen.

 

Wenst u juridische bijstand bij de overdracht van een handelszaak? Neem dan contact op via 050/33.66.03 of via contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties