Actualiteit

Wat kan u doen indien de lasthebber misbruik maakt van de zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht anticipeer je op het moment waarop je niet meer je eigen vermogen kunt beheren door bijvoorbeeld ouderdom, dementie, ongeval of ziekte. Je stelt zelf een lasthebber aan die in jouw plaats kan handelen.

 

Maar wat indien zou blijken dat de lasthebber misbruik maakt van de zorgvolmacht?

 

Indien de lasthebber misbruik maakt van de zorgvolmacht kan iedere belanghebbende zich tot het vredegerecht wenden. Dit kan een familielid zijn, een kennis, de eventueel aangeduide vertrouwenspersoon, …

 

De vrederechter kan de lastgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen en een bewindvoerder aanstellen indien de lastgever onbekwaam is. De vrederechter kan ook beslissen om de zorgvolmacht te behouden, maar met het opleggen van voorwaarden (bijvoorbeeld een verplichting opleggen om jaarlijks een verslag van zijn lastgeving op te maken).

 

Heeft u vragen of wenst u informatie? Maak een afspraak via 050/33.66.03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties