Actualiteit

Wat is een “gelegenheidsgeschenk”?

 

Elke schenking is in principe onderhevig aan schenkbelasting, behalve de gelegenheidsgeschenken die bovendien ook bij de vereffening en verdeling van een nalatenschap niet aanrekenbaar zijn.

 

Maar wat verstaat men onder “gelegenheidsgeschenken” ? En wanneer is een 'geschenk' eigenlijk een 'schenking'?

 

Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie, maar er zijn wel 2 vuistregels dewelke de rechtbanken en hoven in acht nemen: een gebruikelijk cadeau moet vooreerst effectief voor een speciale gelegenheid zijn gegeven (zoals bijvoorbeeld een verjaardag, geboorte, nieuwjaar, …) en ten tweede moet de schenking in verhouding moet staan tot het vermogen van de schenker. Bij discussie zal dus geval per geval worden beoordeeld.

 

Aldus, wanneer een geschenk een gelegenheidsgeschenk is, is geen schenkbelasting verschuldigd en wordt ze niet in de erfenis van de schenker verrekend.

 

Bij een "echte" schenking is er daarentegen wel schenkbelasting verschuldigd. Wordt de schenking niet geregistreerd en werd er geen schenkbelasting op betaald, zal is de schenking onderworpen aan erfbelasting in het geval de schenking binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Bovendien is men niet geheel vrij om te schenken wat men bezit omdat een schenking zijn invloed op het erfrecht heeft.  Een schenking wordt namelijk steeds mee in rekening genomen bij het bepalen van het erfdeel van de reservataire erfgenamen. 

 

Advies of bijstand nodig? Maak een afspraak via 050/33.66.03 of leer ons beter kennen op www.bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties