Actualiteit

Vraag tijdig uw asbestattest aan voor de verkoop van uw woning gebouwd voor 2001

De lijst met verplicht aanwezige attesten en documenten voor de verkoop van een woning neemt op 23/11/2022 opnieuw toe. Niet alleen dient u vanaf die datum bij de verkoop o.a. een bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, een attest van de elektrische keuring, het postinterventiedossier en een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken maar vanaf 23/11/2022 komt daar het asbestattest bij.

 

Het asbestattest geeft aan hoe “asbestveilig” uw woning is. In het attest wordt vermeld waar er eventueel nog asbest in de woning aanwezig is, in welke staat dit asbest zich bevindt en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd.

 

De verplichting tot opmaak en voorlegging van het asbestattest geldt alleen als de woning die u verkoopt, gebouwd werd voor 2001. Gaat het om een recentere woning, dan is een attest niet nodig. De eigenaar-verkoper moet bewijzen dat het pand, of een deel ervan, een recenter bouwjaar heeft dan 2000.

 

Een gecertificeerde asbestdeskundige verzorgt de opmaak van het asbestattest.

 

De kostprijs van een inspectie zal tussen 300 en 600 euro (exclusief btw) liggen. Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. De asbestdeskundige betaalt die retributie aan de OVAM en zal die in zijn factuur aan de klant verrekenen.

 

Mogelijks zal het resultaat van het asbestattest een invloed kunnen hebben op de verkoopprijs zoals dat bij het EPC-certificaat reeds het geval is.

 

Het asbestattest is verplicht vanaf 23/11/2022. Ondertekent u dan een verkoopovereenkomst voor uw woning, dan moet het attest er zijn. De vraag naar de opmaak van asbestattesten zal in de komende periode groot zijn zodat u zeker tijdig uw asbestattest dient op te vragen.

 

Tot slot: de wetgever voorziet ook reeds wetgeving waarbij elke woning gebouwd voor 2001 vanaf het jaar 2032 moet beschikken over een asbestattest ongeacht of deze te koop gesteld staat of niet.

 

Heeft u vragen? Contacteer ons op 050/33.66.03 of contact@brondelpetitat.be.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties