Actualiteit

Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand bedraagt voortaan 24 euro

De eisende partij in burgerlijke zaken moet bij het opstarten van een nieuwe procedure een verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand betalen. De rechtbank zal uiteindelijk bepalen wie finaal voor deze bijdrage moet instaan. Deze verplichte bijdrage moet per gedinginleidende akte worden betaald en niet per eisende partij.

 

Ook iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld, wordt tegelijk tot deze bijdrage veroordeeld. De FOD Financiën int het bedrag van de veroordeelden. Ook de burgerlijke partij moet de bijdrage betalen als zij het initiatief nam voor de procedure, maar uiteindelijk door de rechtbank in het ongelijk werd gesteld.

 

Sinds 1 oktober 2022 bedraagt deze bijdrage 24 euro. Deze bijdrage spijst het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (beter gekend als het “pro deo” fonds).

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties