Actualiteit

Veroordeeld tot een geldboete? U kan verzoeken om deze te mogen afbetalen.

Wanneer u door de politierechtbank wordt veroordeeld tot het betalen van een geldboete ontvangt u hiervoor een betalingsuitnodiging van de FOD Financiën. De uitnodiging vermeldt het te betalen bedrag en de uiterste betaaldatum. Naast de geldboete wordt u bovendien ook veroordeeld tot de gerechtskosten, een bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand en eventueel een bijdrage aan het slachtofferfonds (indien u wordt veroordeeld tot een geldboete van € 25 (x 8) of meer).

 

Het is op vandaag mogelijk om de boete af te betalen door middel van een afbetalingsplan. U kan dit online aanvragen via MyMinfin vóór de uiterste betaaldatum. Of u kan na ontvangst van de betalingsuitnodiging een brief naar een infocenter van de FOD Financiën sturen. Vermeld in uw brief zeker het referentienummer. Het is belangrijk uw aanvraag tot afbetalingen goed te motiveren. Dat kan door te wijzen op uw maandelijkse inkomsten en kosten. Wij raden aan om het antwoord van de FOD Financiën niet af te wachten, maar onmiddellijk een eerste afbetaling te verrichten als blijk van goede wil.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Ga na bij uw verzekeraar of deze, naast het ereloon van uw advocaat, ook tussenkomt in de gerechtskosten. Zo kan u de financiële last ook enigszins verlichten.

 

Vragen of bijstand nodig?

Contacteer ons op 050 33 66 03 of via contact@bpb-advocaten.be (let op, nieuw emailadres)

www.bpb-advocaten.be

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties