Actualiteit

Vermijd dubbele erfbelasting bij overlijden van uw ouders

In de praktijk is het zeer gebruikelijk dat de langstlevende ouder over alle gelden van het gezamenlijk vermogen blijft beschikken, niettegenstaande de kinderen wel reeds een gedeelte daarvan in de erfenis van de eerst stervende ouder erven en erfbelasting betalen.

 

Gevolg daarvan is dat de kinderen bij het overlijden van de langstlevende ouder een tweede keer erfbelasting op diezelfde gelden zullen betalen.

 

VLABEL houdt rekening met deze onterechte situatie en geeft iedereen de kans om de dubbele belasting recht te zetten. Een nieuwe aangifte nalatenschap dringt zich dan op.

 

Keerzijde is uiteraard wel dat het aan de erfgenamen is om te bewijzen dat de gelden bij de langstlevende ouder zijn gebleven. Het aandeel van de eerst stervende ouder in de gelden zal minstens nog traceerbaar moeten zijn. Meest transparant is het overzetten van die gelden op een aparte rekening en het bijhouden van rekeninguittreksels.

 

Hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties