Actualiteit

Uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op vandaag is de Raad van State bevoegd voor beroepsprocedures tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en voorkeurs- en projectbesluiten van complexe projecten.

 

Teneinde de doorlooptijden van deze beroepsprocedures in te korten, besloot de Vlaamse regering bij recent decreet van 14 juli 2023 deze beslissingsbevoegdheid over te hevelen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV).

 

Zo beoogt de Vlaamse regering een snellere uitvoering van maatschappelijk relevante projecten, wat het investeringsklimaat ten goede komt. Daarnaast zorgt deze bevoegdheidsoverdracht ook voor een efficiënter optreden inzake de huidige bevoegdheid van de RVV, namelijk de behandeling van beroepen tegen omgevingsvergunningen. In de toekomst zal de RVV namelijk niet moeten wachten op een oordeel over het ruimtelijke uitvoeringsplan vanwege de Raad van State alvorens te kunnen oordelen over de omgevingsvergunning.

 

Deze wijzigingen vooropgesteld in voormeld decreet krijgen binnenkort nader uitwerking bij uitvoeringsbesluit, dat tevens de datum van inwerkingtreding zal bepalen (uiterlijk 31 december 2024).

 

***

 

Het administratief recht heeft heel wat gezichten: stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, benoemingen, openbaarheid van bestuur, ... Het zijn stuk voor stuk specialisaties waar Mr. Victor Petitat zich helemaal in thuis voelt. 

Wij adviseren, onderhandelen en verdedigen uw vordering tot bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen met een doorgedreven kennis van uw dossier en in nauw overleg.

Vragen, advies of bijstand nodig? Bel ons op 050/33.66.03 om uw zaak met Mr. Victor Petitat te bespreken.

 

 

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties