Actualiteit

Tot wanneer loopt de onderhoudsplicht van een ouder voor zijn kind?

De onderhoudsbijdrage van ouders ten aanzien van hun kind blijft verschuldigd tot het zijn opleiding heeft voltooid en zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien door middel van het ontvangen van een eigen inkomen. 

 

Maar wat houdt dat precies in?

 

Het behalen van een diploma middelbaar onderwijs wordt niet aanzien als een voldoende voltooiing van de opleiding omdat dit diploma alleen tegenwoordig nog weinig kansen op de arbeidsmarkt biedt. Een kind heeft recht om een studie in het hoger onderwijs aan te vatten.

 

De studie moet wel een normale voortgang kennen. Van belang is dat het kind zich inspant om de opleiding binnen een redelijke tijd af te ronden. De familierechtbanken zijn soepel in hun beoordeling en houden rekening met de feitelijke situatie (bijvoorbeeld ziekte of familiale omstandigheden) en de gekozen studierichting. Een jaar dubbelen (of soms zelfs 3 keer eenzelfde jaar doen) of een verkeerde studiekeuze wordt aanvaardbaar geacht. Idem voor het behalen van een bijkomend diploma dat in het verlengde ligt van een reeds behaald diploma. Ouders moeten daarentegen niet blijvend hun eeuwige student financieren.

 

De onderhoudsplicht loopt tot het ontvangen van een eigen inkomen en dit is niet alleen het loon als bediende of arbeider, of de inkomsten als zelfstandige, maar ook een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een andere volwaardige sociale uitkering. Bij een werkloosheidsuitkering vervalt de onderhoudsplicht pas na de wachttijd.

 

Er wordt tot slot ook nog rekening gehouden met de eigen inkomsten van het kind. Deze inkomsten, bijvoorbeeld door een (deeltijds) leercontract of bij een betaalde doctoraatsstudent, doen de bijdrage van de ouders verminderen.

 

Besluit: Bij discussie beslist de Familierechter die elke zaak naar gelang de concrete omstandigheden zal beoordelen.

 

Er zijn heel wat mogelijke concrete situaties en aspecten rond deze topic. Heeft u een vraag? Maak een afspraak op 050 33 66 03 en wij zullen u op basis van onze jarenlange ervaring inzake familierecht adviseren en bijstaan.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties