Actualiteit

Tip: stel een samenlevingsovereenkomst of schuldbekentenis op als u investeert in de woning van uw partner

U ontvangt bij een relatiebreuk namelijk niet per definitie een vergoeding van uw investering, zelfs als uw investering tot een meerwaarde van de woning zou hebben geleid. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het aangeraden om een samenlevingsovereenkomst of een schuldbekentenis op te stellen.

 

In een samenlevingsovereenkomst kunnen de samenwonende partners onder andere praktische afspraken maken rond bezittingen, betalingen, regelingen in geval van een relatiebreuk of overlijden, … Voor wettelijk samenwonenden is een samenlevingsovereenkomst verplicht notarieel.

 

Een schuldbekentenis is een geschreven document waarin de ene partner erkent een geldsom aan de andere partner verschuldigd te zijn. Belangrijk is dat de schuldbekentenis door de schuldenaar ofwel volledig met de hand moet zijn geschreven ofwel minstens de vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor’ en het bedrag voluit in letters met de hand moet zijn geschreven.

 

Wenst u meer te weten? Contacteer ons op 050/33.66.03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties