Actualiteit

Salduz - Mag mijn advocaat naast mij zitten tijdens verhoor?

Het antwoord is ja, tenzij er sprake is van een meervoudige confrontatie.

 

Als de advocaat evenwel door de politiediensten wordt verhinderd om naast de verdachte plaats te nemen en de advocaat meent dat daardoor de mogelijkheid om correcte bijstand te verlenen uitgesloten is, dan mag de advocaat uitdrukkelijk aan de politiediensten vragen om toch naast de verdachte te mogen plaatsnemen. Wordt dat geweigerd, dan is de verzetprocedure van toepassing en moet de weigering in het proces-verbaal van verhoor worden genoteerd. Wordt ook dat geweigerd, dan moet de advocaat dit dadelijk na het verhoor aan de leidinggevende magistraat en de stafhouder melden. De advocaat kan de verdachte adviseren om te zwijgen.

 

Heeft u vragen over de bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor? Wenst u dat wij u bijstaan tijdens een politieverhoor? Neem dan contact op via 050/33.66.03 of via contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties