Actualiteit

Over schenkingen en erfrecht.

In de praktijk stellen wij vast dat er heel wat misverstanden bestaan rond schenkingen die men als ouder aan de kinderen heeft gedaan.

 

Een schenking is weliswaar onherroepelijk (behalve tussen echtgenoten) en daar geldt het principe van “gegeven is gegeven”, maar er wordt wel degelijk rekening mee gehouden bij de afhandeling van de nalatenschap van de schenker.

 

Reden daarvoor is omdat men maar over de helft van zijn vermogen vrij mag beschikken. Er wordt dus bij de vereffening en verdeling van een nalatenschap niet enkel rekening gehouden met het resterende vermogen op datum van overlijden, maar ook met alle schenkingen die de overledene tijdens zijn leven heeft gedaan.

 

 

Meer weten? Wenst u juridisch advies of bijstand i.v.m. erfrecht? Maak een afspraak op 050 33 66 03 of via contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties