Actualiteit

Oude verkavelingsvoorschriften

Oude verkavelingsvoorschriften vormen geen weigeringsgrond meer. 
Dit schendt de Grondwet echter niet.

GwH nr. 115/2021, 16.09.2021 - https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-115n.pdf 

In het arrest van het Grondwetteljik Hof dd. 16.09.2021 wordt een antwoord geboden op de prejudiciële vraag of artikel 4.3.1, § 1, [eerste lid] 1°, c, VCRO wel grondwettig is? 


Dit artikel bepaalt dat oude verkavelingsvoorschriften (ouder dan 15 jaar) geen weigeringsgrond meer vormen.  Het antwoord is duidelijk : neen.

Het verschil in behandeling tussen oude en nieuwe verkavelingsvoorschriften berust op een objectief criterium,  namelijk de ouderdom van de verkaveling bij het indienen van een vergunningsaanvraag. 
Het gemaakte onderscheid is bovendien redelijk verantwoord.

Download hieronder het volledig artikel.

Download

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties