Actualiteit

Onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken – Cass. 14 juni 2021

In haar arrest van 14/06/2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts moet worden geweerd indien de bewijsverkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.

 

Het Hof van Cassatie stelde verder dat de rechter rekening dient te houden met al de omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, de ernst van de onrechtmatigheid en de mate waarin hierdoor het recht van de wederpartij werd geschonden, de bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de houding van de wederpartij.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties