Actualiteit

Ondernemer, vergeet niet om tegen 1 september 2023 het schadebeding in uw algemene voorwaarden aan te passen.

Vanaf september 2023 geldt een betere wettelijke bescherming van de consument bij late of niet-betaling.

 

Voortaan mogen aan consumenten geen kosten meer voor een eerste herinneringsbrief worden aangerekend en moet een wachttermijn van 14 kalenderdagen worden gerespecteerd. Deze termijn gaat in op de kalenderdag die volgt op de dag van verzending indien u de herinnering elektronisch verzendt. Als u de consument de herinnering per post verstuurt, gaat de termijn in op de derde werkdag na de verzending.

 

Wordt er na een eerste herinneringsbrief niet binnen de 14 kalenderdagen betaald dan kunt u als bedrijf de consument wel verwijlsinteresten en/of een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen.

 

De forfaitaire schadevergoeding wordt voortaan wettelijk geplafonneerd in functie van het niet (tijdig) betaalde bedrag:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500,00 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

Deze nieuwe regelgeving geldt vanaf 1 september 2023 voor nieuwe overeenkomsten tussen ondernemers en consumenten. Voor oude overeenkomsten krijgen bedrijven tot 1 december 2023 de tijd om de nodige aanpassingen aan de algemene voorwaarden door te voeren. Vanaf 1 december 2023 worden deze regels dus ook van toepassing op de lopende overeenkomsten met particuliere klanten.

 

Voorzien uw algemene voorwaarden niet in deze nieuwe wettelijke regeling dan riskeert uw bedrijf verwijlsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding te mislopen. De wetgever voorziet namelijk dat elk afwijkend schadebeding als een verboden schadebeding wordt beschouwd en derhalve geen toepassing kan vinden.

 

Zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date? Maak een afspraak op 050/33.66.03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties