Actualiteit

Nieuwe aanpak van Gentse Familierechtbank op de inleidende zitting

Sedert september 2022 is de nieuwe werkwijze bij de Gentse familierechtbank van start gegaan. Voortaan wordt er voor elk familiedossier op de eerste zitting voldoende tijd vrijgemaakt om de inhoud van elk specifiek dossier te aanhoren en behandelen. Per zaak is daarvoor een 45 minuten voorzien. Voorafgaandelijk aan de zitting kan men aan de hand van modelformulieren de rechtbank inlichten waar de discussies liggen. Dit laat de rechtbank toe om het dossier goed voor te bereiden.

 

Door voor elk dossier voldoende tijd vrij te maken is het de bedoeling van de Gentse familierechtbank om reeds (voorlopige) (deel)akkoorden te sluiten die dan op een latere zitting kunnen worden geëvalueerd om tot een eindvonnis te komen. Indien er geen (voorlopige) akkoorden kunnen worden bereikt, zal de rechter een (voorlopige) regeling opleggen zodat het voor beide ouders en voor de kinderen veel sneller duidelijk is hoe bijvoorbeeld het verblijf van de kinderen wordt geregeld. De focus ligt op het uitwerken van een duurzame regeling waarin beide ouders zich kunnen vinden en waar de belangen van het kind voorop staan.

 

Heeft u nood aan juridisch advies of bijstand voor de familierechtbank?

Maak een consultatie op 050 33 66 03 of via contact@bpb-advocaten.be (nieuw emailadres)

 

www.bpb-advocaten.be

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties