Actualiteit

Mijn huurder overlijdt, wat nu?

Werd de woninghuurovereenkomst voor of na 1 januari 2019 gesloten?

 

Werd de woninghuurovereenkomst na 1 januari 2019 gesloten dan kunt u terugvallen op de wettelijke regeling. Bij overlijden van de enige huurder eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen kunnen binnen die termijn van twee maand wel verklaren dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten. Reageren de erfgenamen niet of laten ze weten dat ze de huurovereenkomst niet willen verderzetten, dan wordt de huurovereenkomst dus ontbonden en heeft de verhuurder recht op de achterstallige huur en een wederverhuringsvergoeding van één maand huur.

 

Stel: de enige huurder overlijdt op 14 juni 2022, dan eindigt de huur automatisch op 31 augustus 2022. De erfgenamen moeten tot 31 augustus 2022 huur betalen alsook een vergoeding gelijk aan één maand huur.

 

Werd de woninghuurovereenkomst voor 1 januari 2019 gesloten dan heeft het overlijden geen invloed op het voortbestaan van de huurovereenkomst. Bijgevolg nemen de erfgenamen alle verplichtingen van de huurder over. Dat kan evenwel bijzondere problemen geven Indien de verhuurder evenwel niet weet wie de erfgenamen zijn of als er geen erfgenamen zijn, kan dit heel wat praktische en financiële problemen geven: de huurovereenkomst blijft bestaan terwijl intussen de huur niet meer wordt betaald en toch mag de verhuurder het pand niet ontruimen waardoor het niet opnieuw kan worden verhuurd. Wat staat de verhuurder dan te doen? Indien er geen erfgenamen zijn of alle erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen, kan een beheerder ad hoc of een curator over een onbeheerde nalatenschap worden aangesteld. De aanstelling van een curator over een onbeheerde nalatenschap kan ten vroegste 3 maanden en 40 dagen na het overlijden. De aanstelling van een beheerder ad hoc kan eerder en geniet de voorkeur indien een snelle afhandeling zich opdringt. 

 

Voorgaande uiteenzetting is van toepassing op de huur van een hoofdverblijfplaats. 

 

Nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met ons kantoor via contact@brondelpetitat.be of op 050 33 66 03.

Download

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties