Actualiteit

Letselschadebegroting: een bijzondere expertise

Wanneer u bijvoorbeeld ingevolge een verkeersongeval of een medische fout schade lijdt door toedoen van een fout, onachtzaamheid of nalatigheid van een derde, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Dat is ook het geval wanneer u zonder fout, onachtzaamheid of nalatigheid van een derde schade lijdt als zwakke weggebruiker.

 

Een schadeclaim begint bij een duidelijk en correcte begroting van de schade. Bij materiële schade is dat meestal eenvoudig. Lichamelijke schade is veel moeilijker te begroten en vergt expertise.

 

De vergoeding voor lichamelijke schade neemt binnen het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke plaats in. Ons team is al 3 generaties lang gespecialiseerd in het begroten van schade die voortvloeit uit lichamelijk leed. De diverse deelaspecten van de schade, het opstarten en opvolgen van de medische expertise, het becijferen van de schade en de diverse instanties waar kan worden aangeklopt voor vergoeding kennen voor ons geen geheim.

 

U kunt rekenen op een persoonlijke en menselijke begeleiding op maat, met een vast aanspreekpunt.

 

Wij streven er in deze dossiers in eerste instantie naar om te onderhandelen met als doel tot een minnelijke regeling te komen die uw noden en belangen optimaal lenigt. Wanneer de onderhandelingen niet tot dat gewenste resultaat leiden, behartigen wij uw belangen via een gerechtelijke procedure.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag en gedreven tot uw dienst.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties