Actualiteit

Kan een levenslang rijverbod ongedaan worden gemaakt?

Ja, volgens artikel 44 van de Wegverkeerswet kan degene die wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid een levenslang rijverbod heeft gekregen inderdaad een herziening vragen. Het verzoek kan ten vroegste 6 maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden en moet gepaard gaan met medische bewijzen dat men niet langer lichamelijke of psychologisch rijongeschikt is (bijvoorbeeld dat men niet langer alcohol- of drugsverslaafd is).

 

Het verzoekschrift dient gericht aan het openbaar ministerie dat de zaak terug zal brengen naar het gerecht dat het rijverbod heeft uitgesproken. De rechtbank doet opnieuw uitspraak en tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

 

Ons kantoor heeft al 3 generaties lang ervaring op het vlak van o.a. verkeersrecht. Advies of bijstand nodig? Contacteer ons op 050/33.66.03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties