Actualiteit

Kan een aannemer na bestelling alle prijsstijgingen doorrekenen in een B2B-context?

Sedert 1 december 2020 kunnen enkel prijsstijgingen worden doorgevoerd mits hiertoe een geldige reden te hebben.

 

Art. VI.91/5 WER voorziet immers:

“Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe strekken:

1° de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;”

 

 

De huidige economische tijden (Coronapandemie, oorlog in Oekraïne, prijsstijging van de grondstoffen, …) lijken ons een geldige reden te vormen om de prijs na bestelling te kunnen aanpassen. 

 

Het zal uiteindelijk evenwel steeds aan het oordeel van de rechtbank toekomen om in een concrete situatie te toetsen of de prijs kon worden aangepast ja of nee.

 

Aarzelt u niet ons te contacteren voor het geval u nog vragen zou hebben.

contact@brondelpetitat.be of 050 33 66 03

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties