Actualiteit

IZIMI: persoonlijke digitale kluis voor al uw belangrijke documenten

Iedereen komt het wel eens tegen: waar bewaarde ik alweer dit belangrijk document?

 

Bespaar u deze ellendige zoektocht en maak een account aan bij IZIMI.

 

Wat is IZIMI?

 

IZIMI is een gratis digitale kluis waar u allerlei (persoonlijke en vertrouwelijke) documenten (bijvoorbeeld diploma’s, contracten, waardepapieren, facturen, certificaten…) digitaal en op een beveiligde wijze kan bewaren.

 

Deze digitale kluis is ontstaan op initiatief van de Belgische notarissen. Eerst was dit enkel via een website raadpleegbaar maar op vandaag beschikt IZIMI ook over een app: de IZIMI-app.

 

Akten die u ondertekende bij de Notaris na 2015 zijn zelfs automatisch raadpleegbaar via IZIMI. U dient dus niet langer een kopie daarvan aan te vragen bij de Notaris.

 

IZIMI is strikt persoonlijk. U alleen heeft er toegang toe via een beveiligde toegang. Uw gegevens worden ook niet uitgewisseld voor commerciële doeleinden zodat u gespaard blijft van allerhande vervelende reclame-mails.

 

Bepaalde documenten kan u trouwens delen met familieleden, vrienden of collega’s en dus ook met uw advocaat. Dit is dan ook erg handig bij een juridische procedure zodat uzelf en uw advocaat meteen alle belangrijke documenten ter hand kunnen nemen om u tijdens een gerechtelijke procedure bij te staan. Dit delen kan uiteraard enkel als u uitdrukkelijke toestemming geeft.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties