Actualiteit

Hoe zit het met het erfrecht tijdens een echtscheidingsprocedure?

Wist u dat uw (toekomstige ex-)echtgenoot ook tijdens de echtscheidingsprocedure nog van u erft?

 

Zolang u niet officieel gescheiden bent, zal uw echtgenoot van u erven, ook indien u tijdens de echtscheidingsprocedure zou sterven.

 

Het is evenwel mogelijk om via een ontervend testament alle erfaanspraken van uw (toekomstige ex-)echtgenoot te ontnemen. Opdat dit ontervend testament ook effectief uitwerking kan krijgen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan :

 

  • U moet uw echtgenoot nadrukkelijk en met zoveel woorden in uw testament volledig onterven.
  • U en uw echtgenoot moeten op de dag van het overlijden sinds méér dan 6 maand feitelijk gescheiden leefden.
  • Op de dag van het overlijden moet reeds een echtscheiding of een afzonderlijk verblijf bij de rechtbank zijn gevorderd, via dagvaarding of verzoekschrift, ongeacht door welke echtgenoot.
  • U mag na het instellen van de procedure niet opnieuw zijn gaan samenwonen.

 

Bij een EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) gelden dezelfde voorwaarden. In de voorafgaandelijke overeenkomst kan men het wettelijke erfrecht tussen echtgenoten volledig uitsluiten in geval van overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure. Deze regeling gaat in vanaf het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank, tenzij de overeenkomst bepaalt dat de regeling al vanaf de ondertekening ingaat. Let wel, indien de echtgenoten nog over een testament zouden beschikken, moet deze ook nadrukkelijk worden herroepen.

 

Vragen of advies nodig? Contacteer ons op 050/33.66.03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties