Actualiteit

Hoe verwerpt u een erfenis?

Indien u een erfenis wil verwerpen, moet u daarvan een verklaring ten overstaan van een notaris afleggen. De notaris maakt van uw verklaring een akte die op kosten van de verwerpende erfgenaam in het centraal erfrechtregister wordt geregistreerd.

 

Voor een minderjarige erfgenaam moet er wel voorafgaandelijk machtiging aan de bevoegde Vrederechter worden gevraagd.

 

Het aandeel van de verwerpende erfgenaam komt toe aan zijn afstammelingen die op hun beurt ook kunnen verwerpen. Indien er geen plaatsvervulling plaatsvindt, wast het aandeel bij de andere erfgerechtigden aan.

 

De verwerpende erfgenaam wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest: u erft niets en moet tegelijk ook niet instaan voor de schulden van de erfenis.

 

Heeft u een vraag? Zoekt u juridische bijstand? Contacteer ons op 050/33.66.03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties