Actualiteit

Hoe verander ik mijn voornaam of familienaam?

Veranderen van voornaam

 

Wie een andere voornaam wil, moet dit verzoeken bij gemeente waar men is gedomicilieerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de voornaamsverandering toestaan indien de gevraagde voornaam geen aanleiding tot verwarring kan geven en de verzoeker of derden niet kan schaden. In de praktijk wordt een voornaamswijziging bijna altijd toegestaan. Indien de ambtenaar het verzoek weigert, kan u binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving bij de Familierechtbank de weigering aanvechten.

 

Veranderen van achternaam

 

In tegenstelling tot een voornaamswijziging, die bijna altijd wordt toegestaan, zal een wijziging van de achternaam wat meer moeite kosten. Omdat een achternaam de afstamming aangeeft en dus meer maatschappelijk relevant is, is een wijziging van de achternaam per uitzondering maar toegestaan onder volgende 3 voorwaarden:

 

  1. Het verzoek is op ernstige redenen gesteund.
  2. De gevraagde naam kan geen aanleiding tot verwarring geven.
  3. De gevraagde naam kan de verzoeker of derden niet schaden.

 

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan de minister van Justitie die vervolgens oordeelt of aan de voorwaarden is voldaan. Indien het verzoek wordt toegestaan, wordt de naamsverandering in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en aan de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand doorgegeven. Indien de minister het verzoek weigert, kan u binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving bij de Familierechtbank de weigering aanvechten.

 

Heeft u vragen of wenst u informatie? Contacteer ons op 050/33.66.03 of contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties