Actualiteit

Hoe indexeer ik zelf de huur?

Hoe indexeer ik zelf de huur?

 

Eén keer per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract, kan de verhuurder de huurprijs indexeren aan de gezondheidsindex.

 

De indexatie van de huurprijs gebeurt volgens de formule : 

geïndexeerde huurprijs = (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex

 

  • De basishuurprijs is de huurprijs (exclusief kosten/lasten) zoals vastgesteld in het huurcontract.
  • De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding ( ≠ ondertekening) van de huurovereenkomst.
  • De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de ondertekening van de huurovereenkomst (voor contracten getekend nà 31/12/2018 is het de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst)

 

U kan eenvoudig zelf uw huurindexatie berekenen met de huurcalculator:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie

Let op. De huurcalculator is niet bruikbaar voor contracten afgesloten vóór 01/01/1984.

 

Wordt de huurprijs van de woning automatisch geïndexeerd?

Nee, de verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen, liefst per aangetekend schrijven. Vergeet de verhuurder de indexatie te vragen, kan hij de indexatie maar met 3 maanden retroactief toepassen.

 

Hebt u nog vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties