Actualiteit

Hoe eindigt een wettelijke samenwoning?

Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

 

De wettelijke samenwoning houdt op :

 

 1. wanneer een van de partijen overlijdt of
 2. wanneer er een einde aan wordt gemaakt en dit gebeurt
  • ofwel in onderlinge overeenstemming door middel van een gezamenlijke verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats,
  • ofwel eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overhandigd.
 3. wanneer de partijen met elkaar in het huwelijk treden
  • Als de wettelijk samenwonende partners met elkaar willen huwen, dan moeten zij hun wettelijke samenwoning niet eerst officieel beëindigen: zij kunnen gewoon huwen en hun huwelijk zal automatisch de wettelijke samenwoning doen ophouden.
  • Als een van de wettelijk samenwonende partners met een andere partner wil huwen, dan zal eerst de bestaande wettelijke samenwoning officieel moeten worden beëindigd alvorens men met een ander kan huwen.

 

Vragen rond wettelijke samenwoning?

Vragen rond het verschil tussen feitelijke en wettelijke samenwoning?

Maak een afspraak op 050/33.66.03.

www.bpb-advocaten.be

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties