Actualiteit

Het nieuw seksueel strafrecht treedt op 01/06/2022 in werking

Drie jaar geleden werd Julie Van Espen brutaal om het leven gebracht toen zij zich verzette tegen Steve Bakelmans die haar probeerde te verkrachten. Een schokgolf ging door ons land. Duizenden mensen kwamen op straat en protesteerden tegen seksueel geweld onder de slogan #enough als eis dat van seksueel geweld een prioriteit zou worden gemaakt door het beleid.

 

Met de Wet van 21 maart 2022 (BS 30 maart 2022) werd het nieuw seksueel strafrecht ingevoerd. De wet treedt in werking op 1 juni 2022. De wet voert tal van veranderingen door. Een belangrijke wijziging is dat er zwaardere straffen worden ingevoerd voor niet-consensuele seksuele handelingen. Vroeger werd het basismisdrijf verkrachting bestraft met een opsluiting van 5 jaar tot 10 jaar. Die straf wordt nu opgetrokken naar 10 jaar tot 15 jaar opsluiting. Daarnaast worden er tal van verzwarende omstandigheden voorzien in de wet, zoals incest.

 

Ook wordt er nu een wettelijke definitie ingevoerd van het begrip “toestemming”. Het gebrek aan toestemming staat namelijk centraal bij het misdrijf verkrachting. De wet geeft nu duidelijk aan wat hieronder moet worden verstaan: de toestemming is er wanneer deze uit vrije wil is gegeven. De wet maakt daarbij duidelijk dat uit de ontstentenis van verweer geen toestemming mag worden afgeleid. Er wordt ook benadrukt dat de toestemming op elk moment kan worden ingetrokken. Tot slot somt de wet een aantal gevallen op waarin er in ieder geval geen toestemming is, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer bewusteloos is of slaapt.

 

Hoewel er nog een lange weg te gaan is in de strijd tegen seksueel geweld, werden juridisch althans enkele eerste stappen gezet.

 

Vragen? Wij staan u graag met raad en daad bij. Contacteer ons via contact@brondelpetitat.be of op 050 33 66 03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties