Actualiteit

Het Europees aanrijdingformulier heeft een bijzondere bewijswaarde. Vul het dus steeds nauwkeurig in!

Bij een verkeersongeval of een aanrijding moet het Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld.

 

Het is van groot belang om dit aanrijdingsformulier nauwgezet in te vullen omdat dit formulier wordt gebruikt om de schade af te handelen en de aansprakelijkheid van de aanrijding te beoordelen.

 

De blauwe en de gele zijstroken zijn bestemd voor de gegevens van de bestuurders en voertuigen. De witte middenstrook bevat de gezamenlijke bevindingen van beide bestuurders en heeft bewijskracht.

 

Indien beide bestuurders het eens zijn over het ongeval, volstaat het om 1 aanrijdingsformulier gezamenlijk in te vullen. Is er discussie, dan vullen beide bestuurders elk een eigen formulier in.

 

Enkele tips voor het invullen van de witte middenstrook op het formulier :

 

  1. Teken zo nauwkeurig mogelijk de situatieschets van de aanrijding waarbij je de rijrichting van de voertuigen aangeeft en ook hun positie op het moment van de aanrijding. Teken de verkeersborden, verkeerslichten, straatnamen en alle andere relevante gegevens, duid aan welk voertuig A en welk B is. Is er plaats te kort, maak de schets dan op een apart blad dat beide bestuurders ondertekenen en neem er een foto van zodat de schets later niet kan worden aangepast.
  2. Maak zeker ook gebruik van het vakje “Mijn opmerkingen” om de omstandigheden van het ongeval te verduidelijken of de schade te omschrijven. Opgelet: als u geen opmerkingen schrijft, betekent dit dat u akkoord gaat met de opmerkingen van andere bestuurder. 
  3. Neem ook foto’s van het ongeval, de schade, de remsporen, … 
  4. Vergeet niet om onderaan de lijst uit “vak 12” het aantal aangekruiste vakjes te noteren zodat de ene bestuurder na het ondertekenen van het aanrijdingformulier geen extra vakjes kan aanvinken zonder medeweten van de andere bestuurder.

 

Een aanrijdingsformulier heeft ook een achterzijde. Vul ook deze in.

 

En tot slot moet het aanrijdingsformulier worden ondertekend :

 

  1. Lees alles aandachtig door en onderteken pas wanneer beide bestuurders helemaal klaar zijn met het volledig invullen van alle velden op het aanrijdingsformulier.
  2. Onderteken het formulier allebei, maar enkel en alleen indien u akkoord gaat met alle vermeldingen op het aanrijdingsformulier. Is er een discussie of bent u het niet helemaal eens met de situatieschets, onderteken dan niet en neem contact op met de politie om een proces-verbaal te laten opstellen. U kan ook weigeren om te tekenen als de politie het aanrijdingsformulier heeft ingevuld.

 

In geval van blijvende discussie kunnen beide bestuurders elk hun eigen aanrijdingsformulier invullen en aan elkaar uitwisselen. Elke bestuurder kan dan apart zijn versie van de aanrijding aan zijn autoverzekeraar overmaken.

 

Vragen? Of wenst u bijstand voor de politierechtbank? Contacteer ons op 050 33 66 03 of contact@bpb-advocaten.be

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties