Actualiteit

Hebben plusouders een onderhoudsplicht tegenover hun pluskinderen?

De kosten van opvoeding en levensonderhoud van kinderen zijn lasten van het huwelijk/samenwonen. Woont een pluskind bij zijn ouder en nieuwe partner? Dan heeft ook de plusouder de verplichting om bij te dragen in de kosten van het pluskind.

 

Overlijdt de ouder van het kind, dan heeft de plusouder een plicht tot levensonderhoud van het kind. Deze onderhoudsplicht is gelimiteerd tot wat de plusouder erfde.

 

Opgelet, deze regeling geldt alleen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. Niet voor feitelijk samenwonenden.

 

Hebt u vragen of wilt u meer weten? Contacteer ons op 050 33 66 03 of via contact@brondelpetitat.be.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties