Actualiteit

Gewijzigde fiscaliteit : vermindering van onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Als ouder heeft u recht op een vermindering van onroerende voorheffing voor uw woning als er op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderen op uw adres binnen hetzelfde gezin zijn gedomicilieerd en dit voor zover de kinderen nog recht hebben op gezinsbijslag.

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in haar arrest van 23 juni 2022 dat dit discriminerend is voor de gescheiden ouder bij wie de kinderen niet zijn gedomicilieerd terwijl de kinderen wel in co-ouderschap bij beide ouders verblijven.

 

Daarom heeft de decreetgever deze discriminatie vanaf het aanslagjaar 2023 weggewerkt:

 

Voortaan kunnen gescheiden ouders de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen en dit proportioneel verdeeld in verhouding tot de tijd dat de kinderen bij hen verblijven. Een 50/50 gelijkmatig verdeelde huisvesting is dus niet vereist.

 

Voorwaarde is dat de ouders allebei in het Vlaamse Gewest wonen en hun gedeeltelijke huisvesting aan de Vlaamse Belastingdienst aantonen per 1 januari 2023 (via een getekende overeenkomst of vonnis). Let wel: de voorwaarde dat er minstens twee kinderen op het adres van de woning moeten zijn gedomicilieerd, blijft tellen.

 

De vermindering moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar worden aangevraagd, maar eenmaal aangevraagd, zal de Vlaamse Belastingdienst dit automatisch de navolgende aanslagjaren ook toepassen tot zij een ander bericht ontvangt.

 

Het aanvraagformulier kan worden gedownload op https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-gezinsbijslaggerechtigde-kinderen

 

Heeft u nood aan juridisch advies of bijstand voor de familierechtbank? Maak gerust een consultatie op 050/33.66.03 of via contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties