Actualiteit

Ex-partneralimentatie bij een echtscheiding door onderlinge toestemming

Bij overeenkomsten EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) opgesteld vóór 1 september 2007 is principieel geen wijziging in de ex-partneralimentatie mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders in de EOT voorzien. Dus ook wanneer de onderhoudsgerechtigde echtgenoot hertrouwt of wanneer de inkomsten wijzigen, is principieel geen wijziging mogelijk.

 

Bij overeenkomsten EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) opgesteld na 1 september 2007 kan de rechter de ex-partneralimentatie wel aanpassen indien er zich nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de ex-partners hebben voorgedaan. (artikel 301 oBW) Deze omstandigheden zijn door de onderhoudsplichtige echtgenoot te bewijzen. Indien in de EOT werd overeengekomen dat de ex-partneralimentatie onveranderlijk is, dan heeft de EOT voorrang op de wet.

 

Vragen? Contacteer ons op 050/33 66 03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties