Actualiteit

Erft een pluskind van de plusouder?

Een kind erft niet automatisch van zijn/haar plusouder, zelfs niet als de plusouder gehuwd is met de biologische ouder van het kind.

 

Het wettelijk erfrecht vereist nog steeds een bloedband.

 

Als u iets aan uw pluskind wil nalaten, dan moet u dit via een schenking en/of testament doen. Het pluskind zal in principe wel genieten van dezelfde gunstige schenk- en erfbelastingtarieven als de natuurlijke kinderen.

 

Hetgeen u aan uw pluskind(eren) wil geven, is wel steeds beperkt tot maximaal de helft van uw vermogen indien u zelf eigen kinderen heeft.

 

NOTA : Erfrecht is een complexe materie met zeer veel aspecten en mogelijkheden terwijl deze blog zeer beknopt is. Heeft u een vraag? Maak een afspraak op 050/33.66.03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties