Actualiteit

Erfrecht van samenwonenden: wat bij einde relatie

In het vorig blogbericht ging het over de erfrechten van echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure. Maar hoe zit dat precies met feitelijk en wettelijk samenwonenden?

 

Feitelijk samenwonende partners erven sowieso niets van elkaar zodat u niets moet ondernemen als u uw partner niet via een testament heeft begunstigd. Indien u wel over een testament in het voordeel van uw partner zou beschikken, dan kan u dit testament eenvoudig herroepen. Zo ontneemt u alle erfaanspraken.

 

De langstlevende wettelijk samenwonende partner erft automatisch het vruchtgebruik over de gezinswoning en de inboedel. Via een ontervend testament kan u dit wettelijk erfrecht op een heel eenvoudige manier volledig ontnemen.

 

Voorwaarden zoals bij echtgenoten (bijvoorbeeld dat men méér dan 6 maand feitelijk gescheiden moet leven) zijn er bij samenwonenden niet.

 

Vragen of advies nodig? Contacteer ons op 050 33 66 03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties