Actualiteit

Een zorgvolmacht als gemoedsrust voor later

Met een zorgvolmacht anticipeer je op het moment waarop je niet meer je eigen vermogen kunt beheren door bijvoorbeeld ouderdom, dementie, ongeval of ziekte. Je stelt zelf een lasthebber aan die in jouw plaats kan handelen. Op die manier kan je de aanstelling van een bewindvoerder via de vrederechter vermijden. De zorgvolmacht primeert namelijk boven een gerechtelijk aangestelde bewindvoerder, maar neemt niet weg dat er in bepaalde situaties toch een bewindvoerder kan worden aangesteld.

 

Wie je als lasthebber aanduidt, kies je volledig zelf. Je kan ook meerdere lasthebbers aanduiden, maar evenzeer een opvolger en een vertrouwenspersoon die als tussenpersoon tussen jou en de lasthebber(s) staat en tegelijk als toezichthouder op de lasthebber(s) fungeert.

 

Een zorgvolmacht is maatwerk. Wat de lasthebber wel en niet kan doen, wordt in de zorgvolmacht vastgelegd. Niet alleen voor financiële zaken, maar ook voor persoonlijke aangelegenheden kan een zorgvolmacht nuttig zijn. Denk dan aan de keuze van woonplaats of rusthuis, of de aanstelling van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger op vlak van patiëntenrechten.

 

Ook wanneer een zorgvolmacht uitwerking krijgt, kiest je volledig zelf. Dat kan ofwel pas ingaan van zodra u wilsonbekwaam bent (wat in de praktijk vaak niet op een welbepaald moment te bepalen is), maar u kan ook opteren om de zorgvolmacht meteen uitwerking te laten verkrijgen (met dien verstande dat u ook nog stgeeds alles zelf kan doen zolang u wilsbekwaam bent).

 

Zolang je wilsbekwaam bent, kun je je zorgvolmacht aanpassen.

 

Heeft u vragen of wenst u informatie? Contacteer ons op 050/33.66.03 of contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties