Actualiteit

De rechtsplegingsvergoeding opnieuw sedert 01/11/2022 gestegen

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming als bijdrage in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Deze is te betalen door de partij die door de rechter in het ongelijk werd gesteld.

 

De basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en door de snelle stijging van de consumptieprijsindex zijn opnieuw de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding sinds 01/11/2022 verhoogd met 10%.

Download

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties