Actualiteit

De rechtsplegingsvergoeding daalt met 10 % vanaf 1 maart 2023

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Deze is te betalen door de partij die door de rechter in het ongelijk werd gesteld.

 

De rechter bepaalt de grootte van deze rechtsplegingsvergoeding in functie van de waarde van de vordering: hoe groter de waarde van de vordering, hoe hoger de rechtsplegingsvergoeding. Voor vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn, wordt een vast bedrag voorzien.

 

De bedragen van deze rechtsplegingsvergoeding worden in een Koninklijk Besluit vastgelegd.

 

Voor het eerst sinds de invoering ervan, zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding verlaagd met 10%. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 01/03/2023.

 

Hier vindt u de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 maart 2023:

Download

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties