Actualiteit

De imprevisieleer in het nieuwe contractenrecht

In het nieuwe contractenrecht is er een opvallende vernieuwing te bemerken, namelijk de invoering van de imprevisieleer. Deze bepaling is in principe van toepassing op alle contractuele verbintenissen.

 

De imprevisieleer houdt in dat er over een contract kan worden heronderhandeld of dat een contract kan worden aangepast indien er zich sinds de contractsluiting nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de uitvoering van het contract onredelijk zou zijn.

 

De schuldenaar heeft nu dus uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan zijn schuldeiser te vragen het contract te heronderhandelen bij gewijzigde omstandigheden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 

  • Een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist.
  • De verandering was onvoorzienbaar bij de contractsluiting.
  • De verandering is ontoerekenbaar in de zin van art 5.225 aan de schuldenaar.
  • De schuldenaar heeft het risico niet voor zijn rekening genomen.
  • De wet noch het contract sluit de mogelijkheid uit.

 

De imprevisieleer is slechts van aanvullend recht, het is dus contractueel mogelijk om deze heronderhandelingsplicht uit te sluiten.

 

Vragen of advies nodig bij de toepassing van de imprevisieleer? Wenst u uw contract te laten reviseren? Maak een afspraak op 050/33.66.03.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties