Actualiteit

De burgerlijke partij moet integraal zijn vergoed alvorens de dader een herstel in eer en rechten kan verkrijgen.

Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 15 november 2022 dat het toekennen van een herstel in eer en rechten van een dader vereist dat het slachtoffer integraal werd vergoed.

 

De burgerlijke partij moet integraal zijn vergoed indien de dader een herstel in eer en rechten wil verkrijgen.

 

De verplichting om als dader het slachtoffer te vergoeden, bestaat niet alleen wanneer een rechterlijke beslissing de schade vaststelt en begroot, maar ook indien de rechterlijke beslissing vaststelt dat de burgerlijke partij schade heeft geleden zonder dat precieze bedrag van de schadevergoeding al werd bepaald. Eveneens een veroordeling tot betaling van een provisionele schadevergoeding is een rechterlijke beslissing die een verplichting tot schadevergoeding inhoudt.

 

In de concrete zaak die ter beoordeling voorlag, had de burgerlijke partij gedurende een periode van meer dan vijftien jaar de toegekende schadevergoeding niet ingevorderd. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit geen reden was om van de principiële schadevergoedingsplicht af te wijken.

 

Aldus, het loutere feit dat de burgerlijke rechtsvordering is verjaard, of dat de schadelijder niet is overgegaan tot de invordering van de toegekende schadevergoeding, of dat de schadelijder geen stappen heeft gezet om de precieze omvang van de bij rechterlijke beslissing vastgestelde schade te bepalen, kan niet tot gevolg hebben dat de veroordeelde dader niet langer zou moeten voldoen aan de schadevergoedingsplicht.

 

Enkel wanneer het bewijs wordt geleverd dat de dader in de onmogelijkheid verkeerde om aan die verplichting te voldoen, ofwel wegens zijn onvermogen ofwel wegens enig ander feit waaraan hij geen schuld heeft, kan een herstel in eer en rechten worden toegekend zonder dat het slachtoffer integraal werd vergoed.

 

Wenst u meer te weten? Maak een afspraak op 050/33.66.03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties