Actualiteit

Cassatie bevestigt: geen persoonlijk onderhoudsgeld bij beëindiging wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonenden zijn wettelijk gehouden om, tijdens de samenwoning, elk naar evenredigheid van hun mogelijkheden, bij te dragen in de lasten van het samenleven. Zij behouden wel elk hun eigen inkomsten en vermogen.

 

Maar wat na de beëindiging wettelijke samenwoning?

 

Het Hof van Cassatie herhaalt in haar arrest van 16/12/2021 dat wettelijk samenwonenden geen recht hebben op persoonlijk onderhoudsgeld na de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Ex-partners zijn elkaar immers geen wederzijdse hulpplicht verschuldigd: de economisch zwakste partner heeft geen recht om dezelfde levensstandaard aan te houden die hij/zij zou hebben gehad indien er geen relatiebreuk zou zijn geweest.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties