Actualiteit

Broers en zussen hebben het recht om niet van elkaar gescheiden op te groeien

Tot voor kort bestond geen wetgeving over de onderlinge band en contact tussen broers en zussen.

 

Intussen is het wel wettelijk bepaald dat minderjarige broers en zussen het recht hebben om niet van elkaar te worden gescheiden en dus om samen in eenzelfde gezin op te groeien.

 

In het uitzonderlijk geval dat het belang van een kind vereist dat hiervan zou moeten worden afgeweken, is het wettelijk bepaald dat het behoud van de onderlinge persoonlijke contacten tussen dit kind en elk van zijn broers en zussen moet worden nagestreefd, tenzij ook dit strijdig met het belang van dit kind zou zijn. Voorbeeld zou kunnen zijn wanneer jeugdhulp dient tussen te komen. In ieder geval gebeurt zo’n beoordeling per specifiek geval en dient de rechtbank haar beslissing te motiveren en te verduidelijken hoe het persoonlijk contact tussen de broers en zussen moet verlopen indien ze niet samen zouden opgroeien.

 

Verder is het intussen ook wettelijk bepaald dat alle broers en zussen op elke leeftijd recht hebben om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden.

 

Deze regelgeving geldt niet alleen voor de ‘klassieke’ broers en zussen. Het Burgerlijk Wetboek voorziet uitdrukkelijk dat met broers en zussen worden gelijkgesteld de kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld. Er wordt dus ook met nieuw samengestelde gezinnen rekening gehouden.

 

Vragen? Maak gerust een afspraak via telefoon of email.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties