Actualiteit

Bijstand van een advocaat bij de Voetbalcel

Oorsprong van de Voetbalwet

 

De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden heeft als hoofddoel om de veiligheid en de goede orde tijdens voetbalwedstrijden te waarborgen. Zware rellen in de topper tussen Racing Genk en Club Brugge en het Europese treffen tussen KSK Lierse en Bayer Leverkusen én de volle voorbereiding naar Euro 2000 vormden zo’n 25 jaar geleden de feitelijke toestand waarin de wet tot stand kwam.

 

Doel van de Voetbalwet

 

De wet voorziet onder meer in de mogelijkheid om naast een strafrechtelijke procedure, ook een snellere afhandeling via een administratieve procedure voor de Voetbalcel te doorlopen om naleving van de voorschriften te verzekeren. 

 

Bevoegdheid van de Voetbalcel

 

De Voetbalcel, een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de veiligheidsmaatregelen tijdens voetbalwedstrijden. Deze instantie heeft de bevoegdheid om administratieve sancties op te leggen aan personen, clubs, supportersverenigingen, en andere betrokken partijen die de voorschriften overtreden.

 

Verloop van de administratieve procedure voor de Voetbalcel

 

De administratieve procedure die door de Voetbalcel wordt gevolgd, begint evident met het vaststellen van de feiten en met het verzamelen van bewijsmateriaal met betrekking tot de overtreding. Dit kunnen bijvoorbeeld videobeelden, getuigenverklaringen of andere relevante documenten zijn. Zodra er voldoende bewijs werd verzameld, zal worden overgaan tot het opstarten van een dossier.

 

Vervolgens zal de betrokkene wiens gedrag als problematisch wordt beschouwd, op de hoogte worden gesteld van de beschuldigingen. Dit gebeurt meestal door middel van een aangetekende brief waarin de redenen voor een eventuele sanctie worden uiteengezet. 

 

Nut van bijstand van een advocaat

 

De betrokkene heeft steeds het recht om zijn standpunt of verdediging binnen een vastgestelde termijn aan de Voetbalcel kenbaar te maken voordat er een beslissing wordt genomen. Het is van cruciaal belang dat hij alle relevante informatie en bewijsmateriaal verstrekt om zijn zaak te ondersteunen.

 

Het is op dit punt waarbij de bijstand van een advocaat van onschatbare waarde is. Een advocaat staat de betrokkene in dit proces bij, informeert hem over zijn rechten en stelt mogelijke verdedigingsstrategieën voor. Een ervaren advocaat helpt bij het bij het verzamelen en analyseren van het bewijsmateriaal, het identificeren van juridische argumenten en het formuleren van een overtuigende verdediging zodat een sterke zaak wordt gepresenteerd teneinde op die manier te pogen een effectieve sanctie te vermijden.

 

Na ontvangst van de verklaringen van de betrokkene zal de Voetbalcel een beslissing nemen op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en de presentatie van de betrokkene. Deze beslissing kan variëren van een officiële waarschuwing tot het opleggen van een effectieve sanctie, zoals het verbod om een stadion te betreden, geldboetes of puntenaftrek voor de club.

 

Hoger beroep tegen de beslissing van de Voetbalcel

 

De betrokkene heeft het recht om bij de bevoegde rechtbank beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Voetbalcel. Ook tijdens dit beroepsproces is de bijstand van een advocaat opnieuw van onschatbare waarde. Een advocaat adviseert de betrokkene over de haalbaarheid van een beroep, formuleert juridische argumenten en verdedigt de zaak op een effectieve manier voor de rechtbank.

 

Besluit

 

Slotsom, ook in een administratieve procedure voor de Voetbalcel, is de bijstand van een advocaat nuttig. Een advocaat helpt de betrokkene bij het begrijpen van zijn rechten, het verzamelen en organiseren van bewijsmateriaal, het opstellen van een verdediging en het indienen van een beroep indien nodig. Het is van essentieel belang dat de betrokkene zich bewust is van zijn rechten en deze optimaal kan benutten.

  

Heeft u een vraag of nood aan bijstand? Maak een afspraak op 050 33 66 03 of via contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties