Actualiteit

Attesten van 6% btw bij renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar afgeschaft.

Vanaf 2022 kan je een standaardverklaring op jouw factuur opnemen ter vervanging van dit attest.

 

Vanaf 01/07/2022 moet een aannemer geen attesten van 6% btw bij renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar meer afleveren. De aannemer kan onmiddellijk aan 6% btw factureren en het is aan de klant/bouwheer om binnen de maand de aannemer te informeren wanneer de factuur toch met 21% moet worden opgemaakt. Doet de klant/bouwheer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief.

 

Ter vervanging van het attest moet er wel een standaardverklaring op elke factuur staan:

 

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die

werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.”

 

Bij het ontbreken van deze vermelding op de factuur van 6% zal bij een controle het tarief van 6% niet worden aanvaard en zal er 21 % worden toegepast. Dit geldt zowel voor renovatiewerken als voor herstellings- en onderhoudswerken. Vermeld dus zeker deze tekst op de factuur.

 

Factuurvoorwaarden zijn zeer belangrijk en vaak door ondernemers onderschat.
Heeft u vragen over uw factuurvoorwaarden of wenst u deze te laten nalezen op correctheid.
Neem dan contact met ons op via 050 33 66 03 of contact@brondelpetitat.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties