Actualiteit

Aangepaste rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming als bijdrage in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Deze is te betalen door de partij die door de rechter in het ongelijk werd gesteld.

 

De rechter bepaalt de grootte van deze rechtsplegingsvergoeding in functie van de waarde van de vordering: hoe groter de waarde van de vordering, hoe hoger de rechtsplegingsvergoeding. Voor vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn, wordt een vast bedrag voorzien.

 

De bedragen van deze rechtsplegingsvergoeding worden in een Koninklijk Besluit vastgelegd. 

  

Vanaf 1 april 2022 werden de bedragen opnieuw verhoogd ten gevolge van de stijgende index.

Hier vindt u de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 april 2022:

Download

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties